Kurser Om oss Hjälp Blog Logga in Kom igång nu

Användningsvillkor

BostadsExperternas Användningsvillkor

Hej och välkommen till våra Användningsvillkor. Det här är viktigt och påverkar dina juridiska rättigheter, så vänligen läs dem och vår Integritetspolicy och andra villkor som hänvisas till i detta dokument noggrant. Vi hoppas att du sitter bekvämt. Nu kör vi…

Genom att använda webplatsen accepterar du dessa användningsvilkor. Om du inte accepterar dessa villkor, vänligen använd ej webplatsen.

Din tillgång och användning av den här webplatsen samt alla relaterade webplatser som Nordic Experts Group AB orgnr: 559083-0179 driver inkluderande Bostadsexperterna.se, Köpexperterna.se, Renoveringsexperterna.se, Inredningsexperterna.se, Säljexperterna.se och Real Estate Academy.se med flera, är refererade till som site är under förutsättning att du följer de villkor "Användningsvillkor" samt de lagar och regler som gäller. Genom att gå in på siten och surfa runt på den accepterar du utan några undantag de Användarvillkor som siten har utan utan några undantag och att inga andra överenskommelser mellan dig och Siten kan anses ta dessa villkor ur spel:

1. Du accepterar att Siten själv, men också innehåll, videos, träningsmaterial, produkter, tjänster och andra material som görs tillgängliga via Siten eller av oss eller av tredje part, samt utseende och känsla av allt det ovanstående (sammanfattat som och refererat till som “Content”) är levererat for din personliga användning och information från Nordic Experts Group AB, (nedan kallat "Företaget”)  och tillhör Företaget och/eller tredje part. Du samtycker till att Företagets Content inkluderar alla videos, HTML/CCS,Javascript, grafik, ljudinspelningar, konst, foton, dokument och texter samt allt annat material inkluderat på Siten, men exkluderande de material som du lagt till.

Under förutsättning att du godtar dessa Användarvillkor ger Företaget dig en limiterad licens, som är icke exklusiv, inte transfererbar, inte underlicensierbar för access, att titta och använda Siten enbart för dit privata bruk. Inget av Företagets Content får kopieras, reproducerat, återpubliceras, uppladdat, postat, överfört, distribuerat, använt för offentliga eller kommersiella syften eller nerladdat på något sätt om inte ett skriftligt godkännande är utfärdat av företaget. 

Modifieringar av Content eller användning av Content för något annat syfte är ett brott mot copyright och  den immateriella äganderätt Företaget har, samt mot andra skapare av Content, och kan vara anledning till monetär skada och straffbart. Du fr inte distribuera, modifiera, överföra eller använda Content på den här Siten eller annan Content, inkluderande alla mjukvaror, verktyg, grafik och/eller ljudfiler för publikt eller kommersiellt syfter utan skriftligt medgivande från Företaget.

2. All Content, såsom text, data, grafiska filer, videos och ljdufiler samt andra material som du får via Siten är copyright skyddade om inget annat sägs eller skrivs och tillhör Företaget och/eller leverantörer till Företaget. Inga sådana material får användas förutom på det sätt som anges i dessa användarvillkor. 

3. Alla namn, varumärken, bilder samt biografisk information av människor använda i Företagets Content och som kommer från Siten, inkluderande och utan undantag namnet samt varumärken “Bostadsexperterna.se, Köpexperterna.se, Renoveringsexperterna.se, Inredningsexperterna.se, Säljexperterna.se och Real Estate Academy.se”, tillhör antingen eller är använt med tillstånd av Företaget.

Användningen av Content av dig är strikt förbjuden om du inte fått speciellt tillstånd enligt dessa Användarvillkor. All användning av Content utan speciellt tillstånd kan bryta mot copyright, varumärke och andra immateriella rättigheter som Företaget och/eller tredje part har, samt lagar om privat och offentlighet. och andra lagar och regler.

Ingenting i detta avtal ska tolkas som att Siten ger tillstånd eller rätt att använda något Varumärke eller annan immateriell tillgång utan skriftligt godkännande från Företaget och/eller tredje part. Företaget har rätt men inget ansvar att ta bort Content och konton innehållande material som Företaget anser vara, enligt egen bedömning, vara mot lagen, stötande, hotande, felaktigt, ej längre gällande, obsent eller bryta mot Användarvillkoren.

Om du anser att din intellektuella tillgång har blivit använt eller att något av dina verk eller arbete  från dig blivit reproducerat på denna Site eller i något material ska du anmäla det till [email protected] eller Nordic Experts Group AB, Sveavägen 98, 113 50 Stockholm. Vänligen inklucera namn och kontaktinformation, hur ditt arbete blivit och all copyright och varumärkesinformation, samt url där materialet är publicerat samt annan information du anser viktig. 

4. Företaget strävar efter att tillhandahålla och inkludera up to date information på Siten men ger inga garantier eller utfästelser för informationens riktighet. Företaget tar inget ansvar för fel som kan uppstå till följd av att använda informationen på denna Site.

5. När du registrerar dig hos Företaget och/eller dess Siter, ger du dit medgivande till att få notiser, uppdateringar, avtal, rapporter, dokument och kommunikation angående nya produkter och tjänster eller annan informaiton från Företaget.  Du medger att du får dessa notiser elektroniskt genom bland annat epost.

6. Om du skickar kommentarer eller förslag om Siten till Företaget inkluderande men inte limiterat till text, bilder, design, dataprogram, blir sådana Företagets tillgångar. Ingen sån information ska ge rätt till ersättning från Företaget. Företaget ska äga den informationen samt rättigheterna att nyttja den som Företaget vill inkluderande publicering för olika syften såsom kommersiella utan någon tillskrivande eller kompensation till dig. 

7. Företaget ska använda i rimlig utsträckning försöka skydda din information från obehörig access till våra data och filer. Men inget system oavsett lösenord eller inte kan skyddas till fullo. Du godkänner att det kan vara möjligt för en obehörig tredje part att gå in, titta, kopiera, modifiera eller distribuera datan och filerna som du sparar på Siten. Du använder Siten på egen risk.

8. Företaget kommer aldrig med mening visa någon personlig informaiton till tredje part förutom där Företaget i god tro anser att det är nödvändigt att dela informationen för att följa lagen eller följa Användarvillkoren. Genom att använda den här Siten, signerar du och och accepterar Företagets Användarvillkor. Om du inte vill ställa upp på användarvillkoren till fullo, vänligen använd inte Siten.

9. VARKEN, FÖRETAGET ELLER ANNAN PART INVOLVERAD I ATT SKAPA, PRODUCERA,  UNDERHÅLLA SITEN ELLER/OCH NÅGOT CONTENT PÅ SIDAN SKA VARA ANSVARIG UNDER NÅGON OMSTÄNDIGHET FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA SOM KOMMER AV DIN ACCESS TILL SITEN ELLER ANVÄNDANDET AV SITEN. UTAN ATT LIMITERA DET TIDIGARE, ALL CONTENT PÅ SITEN ÄR "AS IS" DVS SOM DET ÄR OCH HAR INGEN GARANTI, VARE SIG UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD. FÖRETAGET GER INGA GARANTIER ANGÅNDE MATERIALET PÅ SITEN, RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV CONTENT, HUR DET PASSAR INDIVIDUELLA PERSONERS BEHOV ELLER SANNOLIKHETEN ATT ANVÄNDANDET AV CONTENT KOMMER LEVA UPP TILL ANVÄNDARENS FÖRVÄNTNINGAR, ELLER ATT INFORMATIONEN ÄR KORREKT ELLER  FULLSTÄNDIG. FÖRETAGET GER HELLER INGA GARANTIER ELLER NÅGRA UTFÄSTELSER ATT DU KOMMER ATT TJÄNA ELLER SPARA PENGAR GENOM ATT ANVÄNDA SITEN, TJÄNSTER ELLER INFORMATION. DU ACCEPTERAR ALLT ANSVAR FÖR ATT UTVÄRDERA DINA VAL, TJÄNSTER, AVTAL OCH BESLUT SAMT ATT TA DESSA BESLUT SJÄLV. DITT RESULTAT KOMMER VARA HELT BEROENDE PÅ DIG, DINA IDEER, TEKNIK, TID, FINANSER. EFTERSOM DE HÄR FAKTORERNA SKILJER SIG BLAND ALLA INDIVIDER SÅ KAN FÖRETAGET INTE GE NÅGRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM RESULTAT ELLER HUR DET KOMMER FUNKA FÖR DIG. FÖRETAGET GARANTERAR INTE ATT ALLT CONTENT FINNS TILLGÄNGLIGT 100% AV TIDEN ELLER ATT ALL INFORMATION ÄR KORREKT ELLER ATT FÖRETAGET KOMMER RÄTTA TILL FELAKTIGHETER ELLER ATT MATERIALET SOM ÄR TILLGÄNGLIGT PÅ SITEN ÄR FRITT FRÅN FELAKTIGHETER ELLER BUGGAR ELLER VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. DU TAR ANSVAR FÖR ALL KOSTNAD FÖR REPARATIONER SOM BEHÖVS. FÖRETAGET SKA INTE VARA ANVARIGT FÖR PERFORMANCE ELLER TJÄNSTER SOM UTFÖRS AV TREDJE PART. SÅNA PROLEM SKA LÖSAS ENBART GENOM DIREKTAVTAL MELLAN DIG OCH DEN LEVERANTÖREN. 

10. BOLAGET SKA INTE VARA ANSVARIGT FÖR SERVICEPROBLEM ORSAKADE AV TREDJE PARTS WEBSIDA ELLER SERVICE. FÖRETAGET RESERVERAR SIG RÄTTEN ATT AVGÖRA OM TREDJE PART ÄR ANSVARIG FÖR SÅDANT AVBROTT I SERVICEN. FÖRETAGET RESERVERAR SIG RÄTTEN ATT LIMITERA ELLER TA BORT DIN RÄTT TILL ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN OM DU HAR SKAPAT PROBLEMEN. OM DU BRYTER MOT DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER OM DU HAR BRUTIT MOT ANDRA ANVÄNDARVILLKOR HAR FÖRETAGET RÄTT ATT VÄGRA DIG ACCESS TILL SITEN OCH FÖRETAGETS TILLGÅNGAR. FÖRETAGET ÄGER RÄTT ATT BESLUTA VEM SOM VARIT ANSVARIG FÖR SÅDANT AVBROTT. FÖRETAGET KAN GE TILLBAKA URSPRUNGLIG BETALNING OCH/ELLER EN DEL AV BETALNINGEN PROPORTIONERLIGT BERÄKNAT UTIFRÅN HUR LÄNGE ANVÄNDAREN HAFT ACCESS. FÖRETAGET SKA INTE ÅTERBETALA TRETTIO(30) DAGAR EFTER DIN BETALNING FÖR ATT ANVÄNDA SITEN ELLER DELAR AV DESS CONTENT.

11. I INGET FALL SKA FÖRETAGET VARA ANSVARIGT FÖR NÅGON SOM HELST DIREKT, INDIREKT SKADA OAVSETT OM DET VAR MÖJLIGT ATT FÖRUTSE ELLER INTE, INKLUDERANDE MEN INTE LIMITERAT TILL SKADA ELLER FÖRLUST AV EGENDOM, INFORMATION ELLER DATA, FÖRTJÄNST, INTÄKTER ELLER GOODWILL, KAPITALKOSTNAD, ERSÄTTNINGSTJÄNSTER ELLER EKONOMISKA KRAV ORSAKAD AV FEL PÅ SITEN, FEL I CONTENT ELLER RELATERADE MATERIAL, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA CONTENT ELLER NÅGOT ANNAT FALL SOM GÅR ATT RELATERA TILL FÖRETAGET, SITEN ELLER CONTENT. DEN HÄR BEGRÄNSNINGEN GÄLLER ÄVEN OM FÖRETAGET HAR GETT RÅD ELLER ÄR MEDVETEN OM ATT SKADA KAN INTRÄFFA.

12. Du överenskommer härmed att inte hålla Företaget, dess ägare eller chefer, anställda eller samarbetspartners ansvariga för några skador eller problem som kan uppkomma när du använder siten, du kommer inte söka ersättning för felaktigheter, påståenden, skador, kostnader inkluderande juridisk hjälp som härrör eller relaterar till (i) ditt brytande av användarvillkoren, (ii) något lagbrott av dig eller rätt av tredje part (iii) alla material, information, arbete och/eller annan content oavsett vilken media det kommer via (iv) ditt användande av siten eller någon annan service som företaget kan förmedla via siten, och (v) ditt användade i samband med siten eller tjänster med andra användare av siten eller tjänster. 

13. Tolkningen av de här villkoren är i fördel av företaget, affiliates och tredje part content providers.

14. Det här villkoren gäller i sverige och tvist ska lösas i Svensk domstol första instans.

15. De här användarvillkoren uppdateras, Du har ansvar att hålla dig uppdaterad så du bör besöka siten med jämna mellanrum för att hålla dig uppdaterad. 

Senast uppdaterad: Oktober 1, 2018

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.